O konferenciji

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu je jedan od najvećih izazova za zemlje jugoistočne Europe jer će se jedino tako moći prilagoditi EU regulativi koja je vrlo zahtjevna.

Tijekom tranzicijskog perioda došlo je do promjena u opsegu i strukturi komunalnih poslova u zemljama JIE pa se primjenom modernih tehnologija mijenjaju mnoge komunalne paradigme i operativno poslovanje.

Komunalni sektor će se morati suočiti s problemom restrukturiranja i privatizacije iako se i dalje skromno koriste modeli javno-privatnog partnerstva ili izdavanja municipalnih obveznica kao mogući alati za osiguravanje potrebnih sredstava.

ikone_fotoslide_whtCiljevi zelene ekonomije: uštede -20% potrošnje vode, -20% emisija ugljičnog dioksida, -15% manje energije, -35% smanjenje otpada

Primjeri važnih projekata

 • Hrvatska: RVS Zagreb Istok / projekt od 100 mil. EUR – vodoopskrba istočnog dijela Zagrebačke županije
 • Bosna i Hercegovina: projekt od 121,3 mil. EUR – vodoopskrba, sudjeluju 24 općine
 • Crna Gora: projekt od 85 mil. EUR – pročišćavanje otpadnih voda u gradu Budvi
 • Srbija: projekt od 230 mil. EUR – upravljanje otpadom u Beogradu

Budućnost komunalnih društava u zemljama JI Europe je i dalje neizvjesna. Dok se u političkim krugovima vode rasprave o kvaliteti usluga, financiranju i budućnosti sektora te o tome je li iscrpljen model javnog pružanja komunalnih usluga, uprave komunalnih kompanija se suočavaju s nizom izazova, od rasta cijena usluga do decentralizacije komunalnog sektora.

Činjenice o sektoru:

 • Regija: Jedno komunalno društvo prosječno brine za 53.000 stanovnika!
 • Srbija: Na deponiju u Vinči-Beograd skupi se 540.000 tona otpada. U cijeloj zemlji godišnje se skupi 8,2 mil. tona industrijskog otpada
 • Regija: Na 1.000 stanovnika je u zemljama JIE zaposleno 11 komunalnih radnika.
 • Crna Gora:  Dužina vodovodne mreže iznosi 5.200 km. Ovaj sektor ostvaruje prihod od 160 mil. EUR
 • Regija: Sadašnji gubici u vodoopskrbi regije su oko 60% zahvaćene vode. Cilj je smanjiti gubitke na ispod 20%
 • Hrvatska: 301 registrirano odlagalište otpada, od kojih je 120 sanirano, 44 su u postupku sanacije, dok ih je 137 u fazi pripreme dokumentacije
 • Regija: U zemljama JIE se na jednog stanovnika godišnje proizvede oko 380 kg otpada od čega se samo oko 10% reciklira.
 • Slovenija: Država još uvijek znatno utječe na kontrolu cijena komunalnih usluga