Gdje se održava?

Konferencija o komunalnoj infrastrukturi održava se u BiH na adresi:

Put 5. korpusa,
77000 Bihać,
Bosna i Hercegovina

Centriraj mapu
Promet
Biciklom
Tranzit
Upute